Podpora a dotace

27.1.2019

Rozšíření technologického vybavení

Předmětem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je rozšíření strojního vybavení a modernizace výrobních procesů, které naší společnosti zajistí zvýšení efektivity práce a konkurenceschopnost. 
7.8.2015

Propagace výrobků Medirol na zahraničních veletrzích

Cílem tohoto projektu je rozšíření povědomí o společnosti Medirol s. r. o. a jejích produktech v zahraničí, získání nových zahraničních partnerů a klientů z oblasti zdravotní a záchranářské techniky a zvýšení celkového exportu společnosti. Účast na podpořených veletrzích taktéž přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti produktů, které bude firma inovovat na základě požadavků konkrétních zahraničních trhů.

logoEU-(2).png14. 5. 2015

Analýza vhodnosti použití materiálu

Ve spolupráci s fakultou strojní při Českém vysokém učení v Praze a za podpory Hlavního města Prahy, jsme pomocí výpočtů provedli analýzu vhodnosti použití kompozitových materiálů u transportní techniky a udělali tak první krok k nasazení těchto moderních technologií do praxe.